Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
Bokserski


Komunikat w sprawie zgrupowań w ramach Programu

„Akademii Boksu Olimpijskiego”


Polski Związek Bokserski zawiadamia, że obozy sportowe dla Klubów biorących udział w Programie ,,Akademia Boksu Olimpijskiego'' odbędą się:

1. Grudziądz : 16 - 28 lipiec 2018

    Kierownik obozu: Krzysztof Łajdyk

    Trener: Paweł Grześk

2. Szczytno: 06 - 18 sierpnia 2018 

   Kierownik obozu: Zenon Jagiełło

   Trenerzy: Daniel Maleszewski, Dariusz Piekutowski

3. Karpacz: 12 - 24 sierpnia 2018

   Kierownik obozu: do ustalenia

   Trener: do ustalenia

Zgłoszeń zawodników należy dokonać w terminie do 30 czerwca 2018r., do Koordynatora ABO Dariusza Karpińskiego – tel.: 728 997 866, e-mail:akademiaboksu.pzb@gmail.com


KONGRES SPRAWOZDAWCZY POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO


W dniu 23.06.2018r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 6A odbył się Kongres Sprawozdawczy Polskiego Związku Bokserskiego za rok 2017, w którym uczestniczyło 53 (na 55) Delegatów ze wszystkich Okręgowych Związków Bokserskich działających w Polsce.

Podczas Kongresu przedstawione zostały zebranym Sprawozdania merytoryczne i finansowe Związku za 2017r., które – po uprzedniej dyskusji – zostały przez Delegatów przyjęte.

Ponadto Delegaci uchwalili zmiany w Statucie PZB oraz Regulamin Dyscyplinarny.

W trakcie obrad sobotniego Kongresu – wypełniając ministerialne zalecenia – przeprowadzone zostały także wybory uzupełniające do Zarządu PZB. W ich trakcie status członków Zarządu PZB w bieżącej kadencji uzyskali: Grzegorz Nowaczek (OZB Kielce), Andrzej Filipek (OZB Katowice) oraz Zbigniew Maleszewski (OZB Białystok).

Następnie przeprowadzone zostały także wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Związku, w wyniku których do Komisji tej weszli: Adam Pawełek (OZB Katowice) oraz Paweł Rafałowski (OZB Białystok).


10.06.2018r. – DZIEŃ BOKSU OLIMPISKIEGO


Dziesiąty dzień czerwca – zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego z 2017r. – to Dzień Boksu Olimpijskiego.

W bieżącym sezonie 10.06.2018r. (niedziela) odbędzie się już II edycja Dnia Boksu Olimpijskiego, w ramach której we wszystkich Ośrodkach, klubach i sekcjach pięściarskich na terenie naszego kraju – wzorem ubiegłego roku – zorganizowane zostaną akcje promujące boks olimpijski w Polsce.

Wachlarz wydarzeń możliwych do zrealizowania przy tej okazji jest naprawdę bogaty. Mogą to być zawody, walki pokazowe, pokazy techniki, pokazy treningu, czy wreszcie konkursy i zabawy sprawnościowe.   

Dzień Boksu Olimpijskiego to bardzo dobra okazja do włączenia się w tę akcję klubów biorących udział w Programie Akademii Boksu Olimpijskiego.


SPOTKANIE Z TRENERAMI KADR NARODOWYCH


W dniu 23.05.2018r. (środa) w siedzibie Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie, przy ul. Koszykowej 51A/13 odbędzie się spotkanie z wszystkimi Trenerami Kadr Narodowych.

Obecność obowiązkowa. Początek zebrania – godz. 12.00.


KRAJOWY KOORDYNATOR ds. PROGRAMU: „AKADEMIA BOKSU OLIMPIJSKIEGO”


W dniu 15.05.2018r. Prezes Polskiego Związku Bokserskiego powołał na funkcję Koordynatora ds.  Programu „Akademia Boksu Olimpijskiego” dr. Dariusza Karpińskiego.


POWOŁANIE RYSZARDA MAKOWSKIEGO NA FUNKCJĘ V-CE PREZESA PZB

Prezes Polskiego Związku Bokserskiego – Leszek Piotrowski, powołał w dn. 28.04.2018r. na funkcję V-ce Prezesa PZB Ryszarda Makowskiego.

Ryszard Makowski – pełniąc tę funkcję – odpowiedzialny będzie za koordynację współpracy między poszczególnymi Wydziałami Związku.

Leszek Piotrowski

Prezes PZB
KRYTERIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI DO OOM - 2018

Zgodnie z decyzją Prezesa PZB podjętą na posiedzeniu Zarządu Związku w Karlinie 28.03.2018r. kwestię składu zawodniczego na OOM - 2018 powierzono p. Piotrowi Byrdy.

Ponieważ - zgodnie z Regulaminem OOM 2018 - nie przewiduje się dodatkowych walk kwalifikacyjnych do turnieju finałowego OOM w Koninie Wydział Sportowy PZB w porozumieniu z Wydziałem Wyszkolenia ustalił następujące kryteria regulujące dodatkowe dopuszczenia w grupie chłopców:

1. Zajęcie 2 miejsca w turnieju kwalifikacyjnym do OOM

2. Wywalczenie medalu na OOM w 2017r.

3. Wywalczenie medalu na Mistrzostwach Polski Młodzików w 2017r.

4. Rekomendacja Trenera Kadry Narodowej Kadetów wraz ze sztabem szkoleniowym. Rozstrzygnięcie w tej kwestii jest integralną decyzją Trenera KN Kadetów, który ma w tej kwestii wolną rękę i ponosi za podjęte decyzje całkowitą odpowiedzialność

5. Kolejność nadsyłania zgłoszeń


KOMUNIKAT PZB

           Wydział Sportowy  w porozumieniu z Wydziałem Wyszkolenia informuje, że zgłoszenia zawodników (kadetów) do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zgłaszać można do dnia 30.04.2018r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy e-mailowe:

biuro@pzb.com.pl    i piotrbyrdy@op.pl


Przewodniczący Wydziału Sportowego PZB

Piotr Byrdy


KOMUNIKAT BIURA PZB W SPRAWIE 

OŚWIADCZEŃ DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki  Polski Związek Bokserskich przekazuje do wykorzystania aktualny druk oświadczenia dotyczącego zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby związane z Kadrą Narodową – zawodnicy, trenerzy, osoby współpracujące są zobowiązane do wypełnienia tego dokumentu oraz przesłania do Biura Polskiego Związku Bokserskiego w terminie do 30.04.2018r.


MISTRZOSTWA EUROPY MŁODZIKÓW – 2018


W dniach 21-30.05.2018 r. w bułgarskiej Albenie odbędą się Mistrzostwa Europy Młodzików (Scholboys 13 – 14 lat). W związku z powyższym – chcąc umożliwić naszym zawodnikom tej grupy wiekowej start w mistrzostwach kontynentalnych – Wydział Wyszkolenia Polskiego Związku Bokserskiego wzorem lat ubiegłych informuje, że:

1. Szacunkowy koszt wyjazdu na te zawody to kwota 4800 zł, którą podmioty zainteresowane muszą pokryć z każdą osobę wyrażającą chęć udziału w tych Mistrzostwach.

2. Zgłaszając swojego zawodnika do udziału w kwalifikacjach do tej imprezy należy mieć świadomość konieczności pokrycia tych kosztów w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r. Fakt, że opłata nie zostanie wniesiona w powyższym terminie automatycznie powoduje uznanie zgłoszenia, jako nieważne.

3. Wszelkie kwestie formalne, dotyczące zgłoszenia należy uzgadniać z osobą koordynująca ten wyjazd, to jest z trenerem KSW Róża Karlino Tomaszem Różańskim – Tel   667217598. 


EKSTRA LIGA BOKSU OLIMPIJSKIEGO – 2018

Uprzejmie informujemy wszystkie kluby, które przesłały zgłoszenia do projektu: AKDEMIA BOKSU OLIMPIJSKIEGO,

iż PZB złożyło w dniu 20 grudnia 2017 wniosek do konkursu ogłoszonego przez Departament Sportu dla Wszystkich.

Konkurs będzie rozstrzygnięty do 20 lutego 2018 r., a o wynikach poinformujemy Państwa na stronie internetowej PZB.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym wszelkie działania podejmowane przez kluby do czasu ogłoszenia wyników konkursu,

prowadzone są na ich własne ryzyko.


KOMUNIKAT BIURA PZB W SPRAWIE DOKUMENTACJI FINANSOWEJ ZA LICENCJE

Biuro Polskiego Związku Bokserskiego informuje, że – zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi – faktury za licencje zostaną wystawione w oparciu o dane podmiotu dokonującego wpłaty zapisane na przelewie. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają przesłania drogą elektroniczną – na adres:barbara.adamczyk@pzb.com.pl – informacji na jaki podmiot ma być wystawiona dana faktura. Informacja taka musi być bezwzględnie przesłana w dniu dokonywania operacji przelewu. Wszelkie późniejsze prośby w tej kwestii nie będą uwzględniane.

                                                                                                     Biuro

                                                                                  Polskiego Związku Bokserskiego100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W bieżącym roku mija 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Tak doniosły Jubileusz w historii naszego Państwa to dobry moment, aby poświęcić przynajmniej chwilę refleksji także osiągnięciom sportowców startujących z orłem na piersiach, za sprawą których Polska w wydatny sposób zaznaczała swoją obecność na arenach sportowych zmagań całego świata.

Swój niepodważalny udział w tych osiągnięciach mają także pięściarze, którzy wielokrotnie w międzynarodowych imprezach rangi mistrzowskiej – jako zwycięzcy – słuchali na najwyższym stopniu medalowego podium Mazurka Dąbrowskiego na championatach kontynentalnych, światowych i przede wszystkim na Igrzyskach Olimpijskich.

Wciąż zresztą w klasyfikacji medalowej dotychczas rozegranych Igrzysk – w których uczestniczyli Polacy – boks zajmuje II pozycję za lekką atletyką. 

Rywalizacja w sportach walki – w tym także w boksie – zwłaszcza ta rozgrywana na najwyższym poziomie światowym wymaga wielkiego hartu ducha i niezłomnego charakteru. Ten charakter Polacy jako naród pokazywali wielokrotnie zarówno w okresie niewoli – walcząc z zaborcami – jak i w okresie po odrodzeniu się Polski na mapie świata.

I w jednym i w drugim przypadku nasi rodacy pokazywali, że stać ich na największe poświęcenie i na sięganie po najwyższe zwycięskie laury.

Dzisiaj – z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – życzę nam wszystkim, aby znowu nad ringami całego świata rozbrzmiewał Hymn naszego Państwa ogłaszający wielkie zwycięstwa pięściarzy startujących z orłem na piersiach.


Leszek Piotrowski

Prezes

Polskiego Związku Bokserskiego


UWAGA ZMIANA TERMINU

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY –2018


W związku z przeniesieniem turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Boksie do sportów halowych informujemy, że w bieżącym sezonie zawody te rozegrane zostaną w terminie 26.05.-03.06.2018r. w Koninie.

W związku z powyższym wszystkie OZB powinny dokonać weryfikacji terminów turniejów kwalifikacyjnych dla kadetów, które ostatecznie muszą zostać rozegrane do dnia 22.04.2018r.

Natomiast w odniesieniu do turnieju kwalifikacyjnego kadetek niebawem zostanie ogłoszony stosowny Komunikat.


Biuro

Polskiego Związku Bokserskiego