Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
BokserskiKONTAKT:

Adres: ul. Koszykowa 51A/13, 00-659 Warszawa

Tel.: (22) 629 53 96 , +48 782 590 196

e-mail:


BIURO PZB:

Leszek Piotrowski - Prezes PZB:

Kalina Będkowska - Sekretariat PZB:

Barbara Adamczyk - Główna Księgowa:

Dorota Janowicz - Sekretarz Generalny: dorota.janowicz@pzb.com.pl

Janusz Stabno - Kierownik Wyszkolenia: janusz.stabno@pzb.com.pl


System Akredytacji i Licencji Bokserskich:

Tel.: +48 782 590 196

e-mail:


Konto bankowe: (składki członkowskie, opłaty za licencje)

Raiffeisen Bank Polska SA: 08 1750 0009 0000 0000 1310 4166