Polski Związek Bokserski

Polski
Związek
Bokserski

Leszek Piotrowski

Prezes

Maciej Demel

V-ce Prezes ds.

Organizacji i Rozwoju

Grzegorz Nowaczek

V-ce Prezes ds.

Finansów i Marketingu

Barbara Sańko

V-ce Prezes ds.

Zagranicznych

Ryszard Makowski

V-ce Prezes PZB

Krzysztof Sugier

Sekretarz Zarządu

Maciej Dziurgot

Członek Zarządu

Waldemar Pawlak

Członek Zarządu

Marcin Stankiewicz

Członek Zarządu